Hyfforddiant Awyr Agored HAPUS – hyrwyddo cydlyniant TÎM

Un o ddiwylliant menter Baojiali yw cefnogi a pharchu ein holl gyd-chwaraewr.Yn ystod yr hyfforddiant , hyd yn oed yn wynebu unrhyw her fawr, cyd-chwaraewyr yn gweithio gyda'i gilydd ac yn helpu ei gilydd i oresgyn yr holl anawsterau.

Does Dim “Lle Olaf” A Neb yn Cael Ei Gadael Ar Ôl!

Hyfforddiant Awyr Agored HAPUS - hyrwyddo cydlyniant TÎM(1)

Rydym Bob amser yn Annog A Chefnogi Ein gilydd.

Hyfforddiant Awyr Agored HAPUS - hyrwyddo cydlyniant TEAM(2)

Dim ots pa mor anodd ydyw, daliwch ati i wenu

Hyfforddiant Awyr Agored HAPUS - hyrwyddo cydlyniant TEAM(3)

Rydyn ni'n Dechrau Fel Tîm, Rydyn ni'n Gorffen Fel Tîm.

Hyfforddiant Awyr Agored HAPUS - hyrwyddo cydlyniant TEAM(4)

Amser postio: Gorff-29-2022